Używanie przycisku AF-ON

W następujących przypadkach można używać przycisku AF-ON, aby ustawić ostrość bez naciskania przycisku migawki do połowy (funkcja [AF włączony]):

  • Jeśli chcesz ustawić ostrość przy określonej odległości fotografowania, przewidując pozycję obiektu.
  • Jeśli chcesz osobno ustawić ostrość i zwolnić migawkę.