Połączenie (informacje o połączeniu ze smartfonem)

Wyświetlany jest QR Code lub identyfikator SSID wykorzystywane do nawiązania połączenia między aparatem a smartfonem.

  1. MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Połączenie].
    Wyświetlany jest QR Code oraz identyfikator SSID.
    • Naciśnięciem przycisku (Usuwanie) można przełączać się między wyświetlaniem kodu QR Code a wyświetlaniem hasła.