Limit obsz. ostr. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Przez wcześniejsze ograniczenie rodzajów dostępnych ustawień obszaru ostrości można szybciej wybierać ustawienia w pozycji [Obszar ostrości].

  1. MENU (Ostrość) → [Obszar ostrości][Limit obsz. ostr.] → Dodaj znaczniki obok obszarów ostrości, które będą używane, a następnie wybierz [OK].
    Rodzaje obszarów ostrości oznaczone symbolem (znak zaznaczenia) będą dostępne jako ustawienia.

Wskazówka

  • Po przypisaniu funkcji [Przeł. obszaru ostr.] do wybranego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] obszar ostrości będzie się zmieniał każdorazowo po naciśnięciu przycisku z przypisaną funkcją. Przez wcześniejsze ograniczenie możliwych do wyboru obszarów ostrości za pomocą polecenia [Limit obsz. ostr.] można szybciej wybierać odpowiednie ustawienia obszarów ostrości.

Uwaga

  • Rodzajów obszarów ostrości bez znacznika nie można wybierać, korzystając z MENU lub menu Fn (funkcja). Aby wybrać dany rodzaj, dodaj znacznik wyboru przy użyciu polecenia [Limit obsz. ostr.].
  • Jeśli usuniesz znacznik wyboru dla obszaru ostrości zarejestrowanego przy użyciu funkcji [Prz.pi./po.obs.AF] lub [Rej. obszaru AF], zapisane ustawienia zmienią się.