Szybk. zdjęć ser.

zdjęcie

Ustawianie szybkości zdjęć seryjnych, gdy jest używana migawka elektroniczna.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Szybk. zdjęć ser.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Hi(mig. elektr.):
Ustawianie szybkości zdjęć seryjnych, gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione w pozycji (Zdjęcia seryjne: Hi). ([20 obrazów/s]/[15 obrazów/s]/[10 obrazów/s]/[5 obrazów/s])
Mid(mig. elektr.):
Ustawianie szybkości zdjęć seryjnych, gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione w pozycji (Zdjęcia seryjne: Mid). ([20 obrazów/s]/[15 obrazów/s]/[10 obrazów/s]/[5 obrazów/s])
Lo(mig. elektr.):
Ustawianie szybkości zdjęć seryjnych, gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione w pozycji (Zdjęcia seryjne: Lo). ([20 obrazów/s]/[15 obrazów/s]/[10 obrazów/s]/[5 obrazów/s])

Wskazówka

  • W przypadku korzystania z migawki elektronicznej szybkość zdjęć seryjnych przy ustawieniu pokrętła trybu pracy w pozycji (Zdjęcia seryjne: Hi+) wynosi maksymalnie 30 zdjęć na sekundę.

Uwaga

  • Wartości liczbowe w nazwach ustawień określają maksymalną szybkość zdjęć seryjnych, gdy jest wybrana wartość ustawienia.