Wyświet. jako grupę

Określa, czy wyświetlać zdjęcia seryjne lub zdjęcia zarejestrowane w trybie fotografowania z interwałem jako grupę.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Opcja odtwarz.][Wyświet. jako grupę] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Wyświetla obrazy jako grupę.
Aby odtworzyć obrazy w grupie, wybierz daną grupę i naciśnij środek pokrętła sterowania.
WYŁ.:
Nie wyświetla obrazów jako grupę.

Wskazówka

  • Następujące obrazy są grupowane.
    • Obrazy zarejestrowane przy ustawieniu [Zdjęcia seryjne] w pozycji [Tryb pracy] (Jedna sekwencja zdjęć zarejestrowanych w trybie ciągłym przy wciśniętym przycisku migawki w trybie zdjęć seryjnych staje się jedną grupą.)
    • Obrazy zarejestrowane przy ustawieniu [F. fotogr. z inter.] (Zdjęcia zarejestrowane podczas jednej sesji fotografowania z interwałem stają się jedną grupą.)
  • Na ekranie indeksu obrazów nad grupą będzie wyświetlana ikona (Wyświet. jako grupę).

Uwaga

  • Obrazy mogą być grupowane i wyświetlane tylko wtedy, gdy w pozycji [Tryb oglądania] jest ustawiona opcja [Widok daty]. Gdy nie jest ustawiona opcja [Widok daty], obrazów nie można grupować i wyświetlać, nawet jeśli w pozycji [Wyświet. jako grupę] jest ustawiona opcja [WŁ.].
  • Usunięcie grupy spowoduje usunięcie wszystkich zdjęć w danej grupie.Wszelkie notatki głosowe przypięte do obrazów w grupie również zostaną usunięte.