Przełączanie pomiędzy zdjęciami a filmami (Tryb oglądania)

Ustawianie trybu oglądania (sposób wyświetlania obrazów).

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Cel odtwarzania][Tryb oglądania] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Widok daty:
Wyświetlanie obrazów według dat.
Widok katalogu (Zdj.):
Wyświetlanie tylko zdjęć.
Widok filmu:
Wyświetlanie tylko filmów według daty.