Pionowy uchwyt

Do opisywanego produktu można przymocować pionowy uchwyt (sprzedawany oddzielnie), aby rejestrować obrazy w orientacji pionowej. Przed przymocowaniem pionowego uchwytu najpierw zdejmij pokrywę akumulatora.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi pionowego uchwytu

Demontaż pokrywy akumulatora

Pociągnij za dźwignię zwolnienia pokrywy akumulatora (A) w kierunku wskazanym strzałką, po czym ściągnij pokrywę akumulatora.

Ilustracja przedstawiająca sposób otwierania pokrywy akumulatora

Mocowanie pokrywy akumulatora

Wsuń trzpień z jednej strony pokrywy akumulatora w miejsce mocowania, a następnie wciśnij pokrywę akumulatora, mocując równocześnie trzpień z drugiej strony.

  • Możesz przymocować zdjętą pokrywę akumulatora do pionowego uchwytu, aby jej nie zgubić.
  • Gdy do urządzenia przymocowany jest pionowy uchwyt, stan naładowania akumulatora wyświetlany jest jako Ikona przedstawiająca wskaźnik poziomu naładowania akumulatora 1 Ikona przedstawiająca wskaźnik poziomu naładowania akumulatora 2.

Uwaga

  • Adaptera obiektywu LA-EA4 (sprzedawany oddzielnie) i pionowego uchwytu nie można mocować jednocześnie. Jednoczesne zamocowanie obu elementów spowoduje, że wolna przestrzeń pomiędzy adapterem obiektywu a pionowym uchwytem ulegnie zawężeniu, utrudniając trzymanie aparatu.