Wyśw. obsz. AF-C

zdjęcie

Istnieje możliwość ustawienia, czy obszar z ostrością ma być wyświetlany, czy też nie, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Szeroki] lub [Strefa], w trybie [Ciągły AF].

  1. MENU (Ostrość) → [Obszar ostrości][Wyśw. obsz. AF-C] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Pole ostrości z ustawioną ostrością będzie wyświetlane.
WYŁ.:
Pole ostrości z ustawioną ostrością nie będzie wyświetlane.

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono jedną z poniższych opcji, wówczas ramki ostrości w obszarze z ostrością zmienią kolor na zielony:
    • [Stały środek]
    • [Punktowy]
    • [Rozszerz punkt.]