Zakres Zoom (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Możesz wybrać ustawienie zoomu urządzenia.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Zoom][Zakres Zoom] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Tylko zoom opt.:
Ograniczenie zakresu zoomu do zoomu optycznego. Z funkcji inteligentnego zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Roz. obrazu JPEG]/[Roz. obrazu HEIF] opcji [M] lub [S].
Wyr.zoom obr.:
Wybierz to ustawienie, aby korzystać z funkcji Wyraźny zoom obrazu. Nawet po przekroczeniu zakresu zoomu optycznego urządzenie będzie powiększać obrazy, korzystając z przetwarzania obrazu z mniejszymi zniekształceniami.
Zoom cyfrowy:
Po przekroczeniu zakresu Wyraźnego zoomu obrazu, urządzenie powiększa obrazy do maksymalnej skali. Jednak powoduje to spadek jakości zdjęcia.

Uwaga

  • Ustaw opcję [Tylko zoom opt.], jeśli chcesz powiększać obrazy w zakresie, w którym jakość obrazu nie pogarsza się.