Optym. D-Range (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Dzięki podziałowi obrazu na małe obszary urządzenie analizuje kontrast światła i cienia między obiektem i tłem, tworząc obraz o optymalnej jasności i gradacji.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kolor/Ton][Optym. D-Range] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Nie będzie regulowana jasność ani gradacja.
Opt. D-Range:
Po wybraniu opcji [Optymalizator D-Range: Auto.] aparat będzie automatycznie regulował jasność i gradację. Aby zoptymalizować gradację zarejestrowanego obrazu w poszczególnych obszarach, należy wybrać poziom optymalizacji od [Optymalizator D-Range: Lv1] (słaba) do [Optymalizator D-Range: Lv5] (mocna).

Uwaga

  • W następujących sytuacjach w pozycji [Optym. D-Range] na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.]:
    • Gdy w pozycji [Profil zdjęcia] ustawiono inną opcję niż [WYŁ.]
  • Na zdjęciach wykonanych z opcją [Opt. D-Range] mogą występować duże szumy. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać właściwy poziom, szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.