Znaki handlowe

 • XAVC S i Logo XAVC S są zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation.
 • XAVC HS i Logo XAVC HS są zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation.
 • Mac jest znakiem towarowym Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • iPhone i iPad są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • USB Type-C® I USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.
 • Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
 • Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
 • Logo CFexpress Type A jest znakiem towarowym CompactFlash Association.
 • Android i Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi i Wi-Fi Protected Setup są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
 • Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
 • Znak słowny i logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez Sony Corporation odbywa się w ramach licencji.
 • QR Code jest znakiem towarowym Denso Wave Inc.
 • Poza tym używane w niniejszej instrukcji nazwy systemów i produktów są ogólnie znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich twórców lub producentów. Nie w każdym jednak przypadku symbole ™ lub ® są stosowane w niniejszej instrukcji.