Reset ustawień sieci

Przywraca wszystkie ustawienia sieciowe do ustawień domyślnych.

  1. MENU (Sieć) → [Opcja sieci][Reset ustawień sieci] [Enter].