Odtwarzanie filmów

Odtwarza zapisane filmy.

 1. Wybierz gniazdo karty pamięci do odtwarzania za pomocą MENU (Odtwarzanie) → [Cel odtwarzania][Wyb. nośnik odtw.].
 2. Naciśnij przycisk (odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
 3. Pokrętłem sterowania wybierz film do odtworzenia i naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby uruchomić odtwarzanie.

Funkcje dostępne podczas odtwarzania filmów

Odtwarzanie w zwolnionym tempie, regulację głośności itp. można wykonać naciskając dolną stronę pokrętła sterowania.

 • : Odtwarzanie
 • : Pauza
 • : Szybkie przewijanie w przód
 • : Szybkie przewijanie w tył
 • : Odtwarzanie do przodu w zwolnionym tempie
 • : Odtwarzanie do tyłu w zwolnionym tempie
 • : Następny plik filmu
 • : Poprzedni plik filmu
 • : Wyświetlanie następnego kadru
 • : Wyświetlanie poprzedniego kadru
 • : Przechwyć zdjęcie
 • : Regulacja poziomu głośności
 • : Zamknięcie panelu sterowania

Wskazówka

 • Podczas pauzy dostępne są: odtwarzanie do przodu w zwolnionym tempie, odtwarzanie do tyłu w zwolnionym tempie, wyświetlanie następnej klatki oraz wyświetlanie poprzedniej klatki.
 • W opisywanym aparacie mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem plików filmowych zarejestrowanych z poziomu innych produktów.

Uwaga

 • Nawet jeśli nagrywasz film pionowo, film ten będzie wyświetlany poziomo na ekranie lub w wizjerze aparatu.