Zawsze podłącz. (smartfon)

Określanie, czy zawsze ma być nawiązywane połączenie między aparatem a smartfonem, który był wcześniej podłączony.

  1. MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Zawsze podłącz.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Nawiązywanie połączenia między aparatem i wcześniej podłączonym smartfonem bez żadnych operacji w aparacie.
WYŁ.:
Ręczne nawiązywanie połączenia między aparatem i smartfonem, gdy zachodzi taka potrzeba.

Uwaga

  • Jeśli w pozycji [Zawsze podłącz.] jest ustawiona opcja [WŁ.], zużycie energii będzie większe niż przy ustawieniu [WYŁ.].