Korzystanie z przycisku wielofunkcyjnego

Obszar ostrości można przesuwać, naciskając przycisk wielofunkcyjny w górę / w dół / w lewo / w prawo. Można także przypisać funkcję, która będzie uruchamiana naciśnięciem środkowej części przycisku wielofunkcyjnego.

 • Ustaw palec dokładnie w górnej części przycisku wielofunkcyjnego, aby dokładniej nim manipulować.
 • Obszar ostrości można przesuwać, gdy w pozycji [Obszar ostrości] wybrano następujące ustawienia:
  • [Strefa]
  • [Punktowy: S] / [Punktowy: M] / [Punktowy: L]
  • [Rozszerz punkt.]
  • [Śledzenie: Strefa]
  • [Śledzenie: Punktowy S] / [Śledzenie: Punktowy M] / [Śledzenie: Punktowy L]
  • [Śledzenie: Rozszerz punktowy]
 • W ustawieniach domyślnych, do środkowej części przycisku wielofunkcyjnego jest przypisana funkcja [Standard. obsz. ostr.].