Adapter dla wielu akumulatorów

Z opisywanym aparatem można używać adaptera dla wielu akumulatorów (sprzedawany oddzielnie), aby rejestrować obrazy przez dłuższy czas. W przypadku korzystania z adaptera dla wielu akumulatorów należy zdjąć pokrywę akumulatora aparatu.
Szczegółowe informacje można również znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z adapterem dla wielu akumulatorów.

Demontaż pokrywy akumulatora

Pociągnij za dźwignię zwolnienia pokrywy akumulatora (A) w kierunku wskazanym strzałką, po czym ściągnij pokrywę akumulatora.

Ilustracja przedstawiająca sposób otwierania pokrywy akumulatora


Mocowanie pokrywy akumulatora

Wsuń trzpień z jednej strony pokrywy akumulatora w miejsce mocowania, a następnie wciśnij pokrywę akumulatora, mocując równocześnie trzpień z drugiej strony.

Uwaga

  • Gdy w aparacie znajduje się płytka wtykowa adaptera dla wielu akumulatorów, nie należy przesuwać dźwigni blokady akumulatora aparatu. W przeciwnym razie płytka wtykowa zostanie wysunięta z aparatu.