Ust. jakości obrazu: Jakość JPEG/Jakość HEIF

zdjęcie

Wybór jakości zapisywanych obrazów JPEG lub HEIF.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Ust. jakości obrazu][Jakość JPEG]/[Jakość HEIF] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Bardzo wysoka / Wysoka / Standard / Mały rozmiar:
Z uwagi na fakt, że współczynnik kompresji zwiększa się z ustawienia [Bardzo wysoka] poprzez [Wysoka], [Standard] do ustawienia [Mały rozmiar], w taki sam sposób zmniejsza się rozmiar pliku. Dzięki temu na jednej karcie pamięci można nagrać większą liczbę plików, ale jakość obrazu będzie gorsza.


  • Gdy w pozycji [Nośnik nagrania] ustawiono opcję [Sortuj nagryw.], można wybrać jakość obrazu dla każdego gniazda.