Czyszczenie przetwornika obrazu (Czyszczenie przetw.)

Jeżeli do aparatu przedostaną się zanieczyszczenia, które przylgną do powierzchni przetwornika obrazu (elementu przetwarzającego światło na sygnał elektryczny), w pewnych warunkach otoczenia mogą być one widoczne na obrazach w postaci ciemnych punktów. W takim przypadku szybko wyczyść przetwornik obrazu, postępując zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Sprawdź, czy akumulator jest w pełni naładowany.
 2. MENU (Ustawienia) → [Opcja ustawień][Funkcja usuw. kurzu][Czyszczenie przetw.][Enter].
  Przetwornik obrazu zacznie delikatnie drgać w celu usunięcia z niego drobin kurzu.
 3. Zdejmij obiektyw.
 4. Dostępną w sprzedaży dmuchawką oczyść powierzchnię przetwornika obrazu i sąsiednie miejsca.
  • Trzymaj aparat nieco pochylony w dół, aby kurz wyleciał z korpusu.

 5. Wyłącz aparat.
 6. Zamocuj obiektyw.

Wskazówka

Uwaga

 • W przypadku pracy w trybie czyszczenia obiektyw należy mocować lub odłączać przy włączonym aparacie.
 • Nie należy wyłączać aparatu podczas czyszczenia.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że poziom naładowania akumulatora wynosi (3 kreski na symbolu akumulatora) lub więcej.
 • Nie należy stosować jako dmuchawy rozpylacza, gdyż może on rozpylać kropelki wody wewnątrz korpusu aparatu.
 • Nie umieszczać końcówki dmuchawy we wgłębieniu poniżej obszaru montowania obiektywu, gdyż można dotknąć końcówką przetwornika obrazu.
 • Czyszcząc przetwornik obrazu dmuchawą, nie należy dmuchać zbyt mocno. Jeśli strumień powietrza jest zbyt silny, wnętrze obudowy urządzenia może ulec uszkodzeniu.
 • Jeśli pył pozostanie nawet po czyszczeniu w sposób opisany powyżej, należy się skontaktować z punktem serwisowym.
 • Podczas czyszczenia przetwornik obrazu emituje wibrujący dźwięk. Nie jest to usterka.
 • Czyszczenie może być przeprowadzane automatycznie po wyłączeniu zasilania.