Obróć pierśc. zoomu

zdjęcie, film

Przypisywanie funkcji przybliżania (T) lub oddalania (W) do kierunku obrotu pierścieniem zoomu. Dostępne tylko w przypadku obiektywów z zoomem elektrycznym, które obsługują tę funkcję.

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Obróć pierśc. zoomu] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Lewa(W)/Pr.(T):
Przypisywanie funkcji oddalania (W) do obrotu w lewo, a funkcji przybliżania (T) – do obrotu w prawo.
Pr.(W)/Lewa(T):
Przypisywanie funkcji przybliżania (T) do obrotu w lewo, a funkcji oddalania (W) – do obrotu w prawo.