STER.PRZEZ HDMI

Po podłączeniu opisywanego produktu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), opisywanym produktem można sterować, kierując pilota telewizora na telewizor.

  1. MENU (Ustawienia) → [Wyjście zewn.][STER.PRZEZ HDMI] → żądane ustawienie.
  2. Podłącz opisywany produkt do telewizora zgodnego z funkcją „BRAVIA” Sync.

    Wejście telewizora zostanie przełączone automatycznie i obrazy na opisywanym produkcie będą wyświetlane na ekranie telewizora.

  3. Naciśnij przycisk SYNC MENU na pilocie telewizora.
  4. Obsługuj opisywany produkt z poziomu pilota telewizora.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Opisywany produkt można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
WYŁ.:
Opisywanego produktu nie można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.

Uwaga

  • Po podłączeniu opisywanego produktu do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI, dostępne opcje menu są ograniczone.
  • Opcja [STER.PRZEZ HDMI] dostępna jest tylko w przypadku telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync. Również obsługa SYNC MENU zależy od używanego telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
  • Jeżeli opisywany produkt, podłączony przez HDMI do telewizoraz innego producenta, reaguje nieprawidłowo na polecenia pilota telewizora, należy w pozycji [STER.PRZEZ HDMI] ustawić [WYŁ.].