Format pliku (film)

zdjęcie, film

Pozwala wybrać format plików filmów.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Format pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Format pliku Charakterystyka
XAVC HS 8K

Nagrywanie filmów 8K w formacie XAVC HS.

Format XAVC HS używa kodeka HEVC, który charakteryzuje się wysoką wydajnością kompresji. Aparat może rejestrować filmy z wyższą jakością obrazu niż filmy XAVC S, ale przy tym samym wolumenie danych. W przypadku filmów używana jest kompresja Long GOP.

XAVC HS 4K

Nagrywanie filmów 4K w formacie XAVC HS.

Format XAVC HS używa kodeka HEVC, który charakteryzuje się wysoką wydajnością kompresji. Aparat może rejestrować filmy z wyższą jakością obrazu niż filmy XAVC S, ale przy tym samym wolumenie danych. W przypadku filmów używana jest kompresja Long GOP.

XAVC S 4K Nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K (3840×2160). W przypadku filmów używana jest kompresja Long GOP.
XAVC S HD Nagrywanie filmów w rozdzielczości HD (1920×1080). W przypadku filmów używana jest kompresja Long GOP.
XAVC S-I 4K

Nagrywanie filmów w formacie XAVC S-I.

Format XAVC S-Iwykorzystuje kompresję Intra do nagrywania filmów. Ten format lepiej nadaje się do edycji niż kompresja Long GOP.

XAVC S-I HD

Nagrywanie filmów w formacie XAVC S-I.

Format XAVC S-Iwykorzystuje kompresję Intra do nagrywania filmów. Ten format lepiej nadaje się do edycji niż kompresja Long GOP.

  • Intra/Long GOP to format kompresji filmów. W formacie Intra kompresji są poddawane pojedyncze klatki filmu, a w formacie Long GOP kompresji jest poddawanych wiele klatek. Kompresja Intra zapewnia lepsze reagowanie i większą elastyczność podczas edycji, natomiast kompresja Long GOP charakteryzuje się lepszą wydajnością kompresji.

Uwaga

  • Do odtwarzania filmów XAVC HS 4K / XAVC HS 8K na komputerze jest potrzebne urządzenie lub oprogramowanie o dużych możliwościach obróbki, które obsługuje kodek HEVC.
  • W przypadku nagrywania filmów 4K 120p / 100p lub 8K funkcja [ Fotograf.] jest nieaktywna z zablokowanym ustawieniem [WYŁ.].
  • Po zamocowaniu obiektywu dedykowanego do formatu APS-C krawędzie ekranu mogą wydawać się ciemne. W przypadku nagrywania filmów 4K 120p / 100p lub 8K opisywanym aparatem, wskazane jest korzystanie z obiektywu zgodnego z pełnoklatkowym formatem 35 mm.
  • Aby na telewizorze produkowanym przez Sony prawidłowo wyświetlić filmy 8K z aparatu przy użyciu przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), należy ręcznie zmienić ustawienia jakości obrazu telewizora. Zmień ustawienia jakości obrazu (gamma lub tryb koloru) w przypadku telewizora zgodnie z ustawieniami stosowanymi podczas rejestrowania obrazu.