Usuwanie zarejestrowanego obszaru AF (Usuń zar. obsz. AF)

zdjęcie

Usuwanie pozycji ramki ostrości zarejestrowanej poleceniem [Rej. obszaru AF].

  1. MENU (Ostrość) → [Obszar ostrości][Usuń zar. obsz. AF].