Wyśw. z Moje menu

zdjęcie, film

Moje menu można skonfigurować w taki sposób, aby było widoczne jako pierwsze po naciśnięciu przycisku MENU.

  1. MENU → (Moje menu) → [Us. Mojego menu][Wyśw. z Moje menu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Moje menu pojawi się jako pierwsze po naciśnięciu przycisku MENU.
WYŁ.:
Po naciśnięciu przycisku MENU pojawi się ostatnio wyświetlane menu.