Pr. tw./oczu w AF (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustawianie, czy aparat ma wykrywać twarze lub oczy wewnątrz obszaru ostrości podczas wykonywania automatycznej ostrości, po czym automatycznie ustawić ostrość na oczach (AF priorytet oczu), czy też nie.

  1. MENU (Ostrość) → [AF Twarz/Oczy][Pr. tw./oczu w AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Priorytetowe ustawianie ostrości na twarzach lub oczach, jeśli wewnątrz lub wokół wyznaczonego obszaru ostrości znajdują się twarze lub oczy.
WYŁ.:
Twarze lub oczy nie są traktowane priorytetowo przy automatycznym ustawianiu ostrości.

Wskazówka

  • Łącząc funkcję [Pr. tw./oczu w AF] z funkcją [Obszar ostrości][Śledzenie], można utrzymywać ostrość na będących w ruchu oku lub twarzy.
  • Gdy funkcja [Wyb. prio. tw./oczu] zostanie przypisana do wybranego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne], funkcję [Pr. tw./oczu w AF] można włączać lub wyłączać naciśnięciem tego przycisku.
  • Przypisanie funkcji [Bl.Prio.tw./oczu wył.] lub [Pr.Prio.tw./oczu wył.] do wybranego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne]pozwala na tymczasowe przełączenie tym przyciskiem ustawienia w pozycji [Pr. tw./oczu w AF] na [WYŁ.].

Uwaga

  • Jeśli aparat nie wykryje żadnej twarzy lub oczu w obrębie wyznaczonego obszaru ostrości, ustawi ostrość na innym obiekcie, który można wykryć.
  • W trybie rejestrowania obrazu [Inteligentna auto], w pozycji [Pr. tw./oczu w AF] na stałe jest ustawiona opcja [WŁ.].