Podgląd zdjęcia

zdjęcie, film

Naciskając przycisk, do którego została przypisana funkcja [Podgląd zdjęcia], możesz sprawdzić podgląd obrazu z zastosowanymi ustawieniami DRO, szybkości migawki, przysłony i czułości ISO. Przed wykonaniem zdjęć sprawdź podgląd rezultatu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] → przypisz funkcję [Podgląd zdjęcia] do żądanego przycisku.
  2. Podczas fotografowania można sprawdzać obrazy, naciskając przycisk, do którego przypisano funkcję [Podgląd zdjęcia].

Wskazówka

  • Ustawienia DRO, szybkości migawki, przysłony i czułości ISO są odzwierciedlone na obrazie funkcji [Podgląd zdjęcia], ale niektóre efekty mogą nie być widoczne w zależności od ustawień wykonywanych zdjęć. Nawet w takim przypadku wybrane ustawienia zostaną zastosowane do wykonywanych zdjęć.