Wyświetlanie histogramu

Histogram przedstawia rozkład luminancji, czyli liczbę pikseli w poszczególnych przedziałach wartości luminancji.

Aby wyświetlić histogram na ekranie rejestrowania lub ekranie odtwarzania, naciśnij kilkakrotnie przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania).

Odczytywanie histogramu

Na histogramie ciemniejsze wartości znajdują się po lewej, a jaśniejsze wartości po prawej stronie.

Histogram zmienia się w zależności od kompensacji ekspozycji.

Ostra szpilka na prawym lub lewym końcu histogramu sygnalizuje, że obraz zawiera odpowiednio prześwietlony lub niedoświetlony obszar. Wspomnianych defektów nie można korygować z poziomu komputera po zarejestrowaniu obrazu. W razie potrzeby należy przeprowadzić kompensację ekspozycji przed zarejestrowaniem obrazu.

Ilustracja z histogramem przedstawiającym liczbę pikseli i jasność

(A): Liczba pikseli

(B): Jasność


Uwaga

  • Informacje na ekranie histogramu nie informują o ostatecznym zdjęciu. Są to informacje dotyczące obrazu wyświetlanego na ekranie. Rezultat końcowy zależy od wartości przysłony itp.
  • W następujących sytuacjach wygląd histogramu bardzo się różni między rejestrowaniem obrazu a jego odtwarzaniem:
    • W przypadku korzystania z lampy błyskowej
    • W przypadku rejestrowania obiektu o małej luminancji, na przykład w nocy