Korzystanie z pokrętła sterowania

Na ekranie menu lub na ekranie wyświetlanym po naciśnięciu przycisku Fn można przesunąć ramkę wyboru, obracając pokrętłem sterowania lub naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania. Zatwierdzanie wyboru odbywa się przez naciśnięcie środkowej części pokrętła sterowania.

Ilustracja przedstawiająca pozycję pokrętła sterowania

  • Funkcje DISP (Ustawienie wyświetlania) i ISO ( ISO) są przypisane do górnej/prawej strony pokrętła sterowania. Dodatkowo, wybrane funkcje można przypisać do lewej/prawej/dolnej strony pokrętła sterowania oraz do środkowej części pokrętła sterowania i do obrotu pokrętła sterowania.
  • Podczas odtwarzania można wyświetlić następny/poprzedni obraz naciskając prawą/lewą stronę pokrętła sterowania lub obracając pokrętło sterowania.