Wyśw.poz.l.zdjęć (zdjęcie)

zdjęcie, film

Ustawianie, czy ma być wyświetlany, czy też nie, wskaźnik pozostałej liczby zdjęć, jakie można zarejestrować w sposób ciągły z tą samą szybkością rejestrowania.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja wyświetl.][Wyśw.poz.l.zdjęć] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Zawsze wyśw.:
Wskaźnik będzie zawsze wyświetlany podczas fotografowania.
Wyśw.tylko foto.:
Podczas fotografowania zawsze jest wyświetlana pozostała liczba zdjęć, jakie można zarejestrować. Gdy naciśniesz przycisk migawki do połowy, zostanie wyświetlona pozostała liczba zdjęć.
Nie wyświetlaj:
Wskaźnik nie jest wyświetlany.

Wskazówka

  • Gdy pamięć wewnętrzna aparatu do buforowania jest pełna, zostanie wyświetlony napis „SLOW” i prędkość zdjęć seryjnych ulegnie zmniejszeniu.