Kąt widzenia

Kąt widzenia przełączy się na odpowiednik pełnoklatkowy lub APS-C/Super 35mm, w zależności od ustawienia w pozycji [ Fotograf.] i założonego obiektywu. Kąt widzenia różni się również w przypadku fotografowania i filmowania.

Kąt widzenia odpowiadający trybowi pełnoklatkowemu

Ilustracja przedstawiająca kąt widzenia w przypadku robienia zdjęć i w przypadku nagrywania filmów

(A) Podczas wykonywania zdjęć

(B) Podczas nagrywania filmów (innych niż 4K 120p/100p) oraz rejestrowania w zwolnionym/szybkim tempie (innym niż HD 240fps/200fps)

(C) Podczas nagrywania filmów (4K 120p/100p)

(D) Podczas rejestrowania filmów w zwolnionym tempie/szybkim tempie (HD 240fps/200fps)


Aparat rejestruje obrazy przy kącie widzenia odpowiadającym rejestracji pełnoklatkowej w następujących sytuacjach.

 • Podczas fotografowania
  • Przy ustawieniu [Automatyczne] w pozycji [ Fotograf.] i założonym obiektywie zgodnym z rejestrowaniem pełnoklatkowym.
  • Opcja [ Fotograf.] ma ustawienie [WYŁ.].
 • Podczas nagrywania filmów
  • Wybrano format filmu 8K lub ustawiono szybkość klatek [120p]/[100p].
  • Wybrano format filmu 4K i w pozycji [ Fotograf.] ustawiono opcję [WYŁ.].
  • Wybrano format filmu HD, w pozycji [ Fotograf.] ustawiono opcję [Automatyczne] i jest zamocowany obiektyw obsługujący rejestrowanie pełnoklatkowe.
  • Wybrano format filmu HD i w pozycji [ Fotograf.] ustawiono opcję [WYŁ.].


Kąt widzenia odpowiadający formatowi APS-C/Super 35mm

Ilustracja przedstawiająca kąt widzenia w przypadku robienia zdjęć i w przypadku nagrywania filmów

(A) Podczas wykonywania zdjęć

(B) Przy nagrywaniu filmów


Aparat rejestruje obrazy przy kącie widzenia odpowiadającym formatowi APS-C lub Super 35mm w następujących sytuacjach. Kąt widzenia odpowiada około 1,5-krotności ogniskowej podanej na obiektywie.

 • Podczas fotografowania
  • Przy ustawieniu [Automatyczne] w pozycji [ Fotograf.] i zamocowanym dedykowanym obiektywie formatu APS-C.
  • Opcja [ Fotograf.] ma ustawienie [WŁ.].
 • Podczas nagrywania filmów
  • Wybrano format filmu 4K (60p/50p lub mniej) i w pozycji [ Fotograf.] ustawiono opcję [Automatyczne] lub [WŁ.].
  • Wybrano format filmu HD, w pozycji [ Fotograf.] ustawiono opcję [Automatyczne] i jest zamocowany dedykowany obiektyw formatu APS-C.
  • Wybrano format filmu HD i w pozycji [ Fotograf.] ustawiono opcję [WŁ.].

Uwaga

 • Podczas nagrywania filmów pełnoklatkowych i w trybie 4K 120p/100p kąt widzenia będzie około 1,1 raza większy niż ogniskowa podana na obiektywie.
 • W przypadku nagrywania filmów pełnoklatkowych w zwolnionym tempie i w szybkim tempie oraz w trybie HD 240fps/200fps kąt widzenia będzie około 1,2 raza większy niż ogniskowa podana na obiektywie.