Czas pracy akumulatora i liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Liczba zdjęć, które można zrobić podczas fotografowania

Tryb ekranu ok. 530 zdj.
Tryb wizjera ok. 430 zdj.


Czas pracy akumulatora przy faktycznym nagrywaniu filmu

Tryb ekranu ok. 95 min.
Tryb wizjera ok. 90 min.


Czas pracy akumulatora podczas filmowania ciągłego

Tryb ekranu ok. 150 min.
Tryb wizjera ok. 145 min.
 • Podany powyżej czas pracy akumulatora oraz liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć dotyczą sytuacji, gdy akumulator został w pełni naładowany. Czas eksploatacji akumulatora oraz liczba zdjęć mogą ulec zmniejszeniu w zależności od warunków eksploatacji.
 • Czas eksploatacji akumulatora i liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć to dane orientacyjne oparte na rejestrowaniu obrazów przy ustawieniach domyślnych w poniższych warunkach:
  • Akumulator używany w temperaturze otoczenia 25°C.
  • Używana karta pamięci CFexpress Type A marki Sony (sprzedawana oddzielnie)
  • Korzystanie z obiektywu FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (sprzedawany oddzielnie)
 • Podane możliwe do zarejestrowania liczby zdjęć zostały wyliczone według normy CIPA i dotyczą fotografowania w następujących warunkach:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • Jedno zdjęcie jest wykonywane co 30 sekund.
  • Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i włączany.
 • Liczba minut przy nagrywaniu filmów została wyliczona w oparciu o normę CIPA i dotyczy ona nagrywania w następujących warunkach:
  • Jakość obrazu jest ustawiona na XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
  • Faktyczne filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do powtarzanych operacji rejestrowania obrazu, korzystania z zoomu, oczekiwania na nagrywanie, włączania/wyłączania itp.
  • Ciągłe filmowanie: Nie są wykonywane żadne inne operacje niż rozpoczynanie i zakończenie rejestrowania.