Podłączanie aparatu do smartfona za pomocą identyfikatora SSID i hasła

Jeżeli nie można nawiązać połączenia przy użyciu funkcji NFC lub kodu QR code, połącz smartfon z aparatem za pomocą identyfikatora SSID i hasła. Połączenie z aparatem można nawiązać w taki sam sposób na każdym smartfonie z systemem Android, urządzeniu iPhone lub iPad.


Do połączenia aparatu i smartfona wymagana jest aplikacja Imaging Edge Mobile. Ze sklepu z aplikacjami na posiadanym smartfonie pobierz i zainstaluj aplikację Imaging Edge Mobile. Jeżeli aplikacja Imaging Edge Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje na temat aplikacji Imaging Edge Mobile można znaleźć na stronie wsparcia (https://www.sony.net/iem/).

  1. W aparacie wybierz MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Poł. ze smartfonem][WŁ.].
  2. W aparacie wybierz MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Połączenie], aby wyświetlić ekran QR code.
  3. Naciśnij na aparacie przycisk (Usuwanie), aby przejść do ekranu identyfikatora SSID i hasła.

  4. Uruchom aplikację Imaging Edge Mobile na smartfonie i wybierz [Connect with a new camera][Connect using the camera SSID/password].
  5. Wpisz hasło wyświetlone na aparacie.
    Smartfon zostanie podłączony do aparatu.

Uwaga

  • Zakłócenia radiowe mogą występować w przypadku, gdy do łączności Bluetooth i łączności Wi-Fi (2,4 GHz) wykorzystywane jest to samo pasmo częstotliwości. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, można je poprawić wyłączając funkcję Bluetooth smartfona. W takim przypadku nie będzie dostępna funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji.