Reduk. szumu wiatru

film

Ustawianie czy szum wiatru ma być wyciszany przez wycięcie dźwięków dolnego zakresu wejściowego sygnału audio z wbudowanego mikrofonu, czy też nie.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Nagryw. dźwięku][Reduk. szumu wiatru] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Szum wiatru będzie wyciszany.
WYŁ.:
Szum wiatru nie będzie wyciszany.

Uwaga

  • Ustawienie tej opcji na [WŁ.] przy słabym wietrze może spowodować, że zwykłe dźwięki zostaną zarejestrowane przy zbyt niskim poziomie głośności.
  • Gdy używany jest mikrofon zewnętrzny (sprzedawany oddzielnie), opcja [Reduk. szumu wiatru] nie działa.