Wyzwal. bez karty

zdjęcie

Ustawianie, czy migawka może być zwalniana bez włożonej karty pamięci, czy nie.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Migawka/Ciche][Wyzwal. bez karty] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Aktywne:
Pozwala zwalniać migawkę, nawet jeśli nie włożono karty pamięci.
Nieaktywne:
Nie pozwala zwalniać migawki bez włożonej karty pamięci.

Uwaga

  • Jeżeli nie włożono karty pamięci, rejestrowane obrazy nie będą zapisywane.
  • Ustawienie domyślne to [Aktywne]. Przed przystąpieniem do faktycznego rejestrowania obrazów wskazany jest wybór opcji [Nieaktywne].