Ustaw. bracketingu: Brack.bal.bieli

zdjęcie

W oparciu o wybrany balans bieli, temperaturę barwową i filtr kolorowy, wykonywane są łącznie trzy zdjęcia, każde w innym odcieniu kolorów.

  1. Wybierz (Bracketing), obracając pokrętło trybu pracy.
    • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.
  2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Ustaw. bracketingu][Typ bracketingu][Brack.bal.bieli] → żądany tryb.
    • Ekran ustawień funkcji [Typ bracketingu] można wyświetlić naciskając przycisk Fn.
  3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Bracket balansu bieli: Lo:
Rejestrowanie serii trzech obrazów z nieznacznymi zmianami balansu bieli (w zakresie 10MK-1*).
Bracket balansu bieli: Hi:
Rejestrowanie serii trzech obrazów z dużymi zmianami balansu bieli (w zakresie 20MK-1*).

* MK-1 to jednostka określająca wydajność filtrów do konwersji temperatury barwowej o tej samej wartości co „mired”.

Wskazówka

  • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.