Tryb pracy

Wybierz odpowiedni tryb dla danego obiektu, na przykład zdjęcie pojedyncze, zdjęcia seryjne lub tryb bracketingu.

  1. Wybierz odpowiedni tryb pracy obracając pokrętło trybu pracy.
    • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji ustawień

Zdjęcia pojedyn.:
Zwykły tryb fotografowania.
Zdjęcia seryjne:
Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.
Samowyzwalacz:
Rejestruje zdjęcie z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki.
Bracketing:
Rejestrowanie obrazów przy użyciu funkcji bracketingu. Rodzaj funkcji bracketingu można ustawić za pomocą MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Ustaw. bracketingu][Typ bracketingu].