Typ linii siatki (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustawianie wyświetlanego typu linii siatki. Siatka pomaga w kompozycji kadru.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Wyśw. fotograf.][Typ linii siatki] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Siatka 3x3:
Umieszczenie głównych obiektów w pobliżu linii siatki dzielących obraz na trzy części zapewnia dobrą kompozycję zdjęcia.
Siatka kwadrat.:
Siatki kwadratowe ułatwiają sprawdzenie wypoziomowania kompozycji kadru. Jest to przydatne przy ocenie kompozycji podczas fotografowania krajobrazów, w zbliżeniu, lub w przypadku skanowania aparatem.
Siat. przek+kw.:
Umieszczenie obiektu na linii przekątnej może wyrażać silne pozytywne emocje.

Wskazówka

  • Przypisanie funkcji [Typ linii siatki] do wybranego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] pozwala zmieniać rodzaj linii siatki każdorazowym naciśnięciem przydzielonego przycisku.