Treść tego rozdziału

Poniższy spis treści obejmuje funkcje opisane w tym rozdziale zatytułowanym („Dostosowywanie aparatu”). Z każdej jego pozycji można przejść bezpośrednio na stronę z opisem danych funkcji.