Dopasowanie ustawień obszaru ostrości do orientacji aparatu (w poziomie/w pionie) (Prz.pi./po.obs.AF)

zdjęcie

Można ustawić, czy [Obszar ostrości] i położenie ramki ostrości mają być przełączane zgodnie z orientacją aparatu (w poziomie/w pionie). Funkcja ta jest przydatna w przypadku rejestrowania ujęć wymagających częstej zmiany pozycji aparatu, na przykład portretów lub ujęć sportowych.

 1. MENU (Ostrość) → [Obszar ostrości][Prz.pi./po.obs.AF] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wyłącz:
[Obszar ostrości] i położenie ramki ostrości nie będą przełączane zgodnie z orientacją aparatu (w poziomie/w pionie).
Tylko punkt AF:
Przełączanie położenia ramki ostrości zgodnie z orientacją aparatu (w poziomie/w pionie). [Obszar ostrości] jest ustawiony na stałe.
Punkt AF+Ob.AF:
Przełączany jest zarówno [Obszar ostrości] jak i położenie ramki ostrości zgodnie z orientacją aparatu (w poziomie/w pionie).

Przykład, gdy wybierany jest [Punkt AF+Ob.AF]

Ilustracja przedstawiająca sposób przełączania obszaru ostrości pomiędzy rejestrowaniem w poziomie i pionie

(A) W pionie: [Punktowy] (górny lewy róg)

(B) W poziomie: [Punktowy] (górny prawy róg)

(C) W pionie: [Strefa] (dolny lewy róg)

 • Wykrywane są trzy orientacje aparatu: w poziomie, w pionie stroną z przyciskiem migawki skierowanym do góry i w pionie stroną z przyciskiem migawki skierowanym do dołu.

Uwaga

 • W przypadku zmiany ustawienia w pozycji [Prz.pi./po.obs.AF], nie zostaną zachowane ustawienia ostrości dla każdej orientacji aparatu.
 • [Obszar ostrości] i pozycja ramki ostrości nie ulegną zmianie, nawet gdy w pozycji [Prz.pi./po.obs.AF] jest ustawiona opcja [Punkt AF+Ob.AF] lub [Tylko punkt AF] w następujących sytuacjach:
  • Przy ustawionym trybie rejestrowania obrazu [Inteligentna auto]
  • Gdy przycisk migawki jest naciśnięty do połowy
  • Podczas filmowania
  • W przypadku korzystania z funkcji zoomu cyfrowego
  • Gdy aktywna jest funkcja autofokusu
  • Podczas zdjęć seryjnych
  • Podczas odliczania w trybie samowyzwalacza
  • Gdy aktywna jest funkcja [Powiększenie]
 • W przypadku rejestrowania obrazów aparatem ustawionym w pionie bezpośrednio po włączeniu zasilania, pierwsze zdjęcie jest rejestrowane przy ustawieniu ostrości w poziomie lub przy ostatnim ustawieniu ostrości.
 • Orientacji aparatu nie można wykryć, gdy obiektyw jest skierowany w górę lub w dół.