Nagrywanie filmów

Można ustawić format nagrywania oraz ekspozycję i nagrywać filmy, używając opcji menu dedykowanych dla filmów.

 1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Film).

  • Obróć pokrętłem trybu trzymając równocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu w środku pokrętła trybu.
 2. Naciśnij przycisk MOVIE (Film), aby rozpocząć nagrywanie.

 3. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Wybór formatu nagrywania ( Format pliku)

Rozdzielczość i stopień zgodności zależą od formatu nagrywania (XAVC HS 8K / XAVC HS 4K / XAVC S 4K / XAVC S HD / XAVC S-I 4K / XAVC S-I HD). Wybierz format zgodnie z przeznaczeniem nagrywanego filmu.

Wybór szybkości klatek lub jakości obrazu ( Ustawienia filmu)

Od szybkości klatek zależy płynność ruchu w filmie. ([Ustawienia filmu][L. kl. na sek. nagr.])

Jakość obrazu zmienia się wraz z przepływnością. ([Ustawienia filmu][Ust. nagrywania])

Jeżeli przepływność jest wysoka, ilość informacji rośnie i można nagrywać filmy w wysokiej jakości. Jednak w takiej sytuacji ilość danych będzie większa.

Wybierz szybkość klatek i przepływność zgodnie z własnymi preferencjami i przeznaczeniem nagrania.

Regulacja ekspozycji (Typ kontroli Eksp./Tryb ekspozycji)

Gdy w pozycji [Typ kontroli Eksp.] ustawiono opcję [Tryb P/A/S/M], wybierz tryb ekspozycji, używając kombinacji czasu otwarcia migawki i wartości przysłony tak samo, jak w przypadku fotografowania.

Gdy w pozycji [Typ kontroli Eksp.] ustawiono opcję [Tryb elast. Eksp.], zarówno czas otwarcia migawki, wartość przysłony, jak i czułość ISO można ustawiać automatycznie lub ręcznie.

Wybieranie metody ustawiania ostrości (Tryb ostrości / obszar ostrości)

Pokrętłem trybu ogniskowej wybierz AF-C (Ciągły AF) lub MF (Ostrość ręczna).Obszar ostrości można ustalić w pozycji [Obszar ostrości].


Nawet podczas rejestrowania z ręcznym ustawianiem ostrości można tymczasowo włączyć automatyczne ustawianie ostrości, korzystając z poniższych sposobów.

 • Naciśnij przycisk ustawień własnych z przypisaną funkcją [AF włączony] lub naciśnij przycisk migawki do połowy.
 • Naciśnij przycisk z przypisaną funkcją [AF priorytet oczu].
 • Dotknij obiektu na monitorze.

Nagrywanie dźwięku filmu w 4 kanałach

Do stopki multiinterfejsowej aparatu przymocuj oryginalne akcesorium Sony, obsługujące 4-kanałowe i 24-bitowe nagrywanie dźwięku.

Wskazówka

 • Funkcję uruchamiania/zatrzymywania nagrywania filmu można przypisać również do wybranego przycisku.
 • Podczas filmowania ostrość można szybko ustawiać naciskając spust migawki do połowy. (W pewnych przypadkach mogą zostać zarejestrowane odgłosy pracy autofokusu.)
 • W trakcie filmowania można zmieniać ustawienia czułości ISO, kompensacji ekspozycji i obszaru ostrości.
 • Podczas nagrywania filmu mogą być rejestrowane odgłosy pracy aparatu i obiektywu. Aby zapobiec nagrywaniu tych odgłosów, ustaw w pozycji [Nagrywanie dźwięku] opcję [WYŁ.].
 • Aby zapobiec rejestrowaniu odgłosów pracy pierścienia zoomu w przypadku obiektywu z zoomem elektrycznym, wskazane jest nagrywanie filmów przy użyciu dźwigni zoomu. Podczas przesuwania dźwigni zoomu uważaj, aby jej nie przestawić.

Uwaga

 • Po zarejestrowaniu wyświetlana jest ikona sygnalizująca zapisywanie danych. Nie wolno wyjmować karty pamięci, gdy wyświetlana jest ta ikona.
 • Nie można rozpocząć nagrywania filmu w trakcie zapisywania danych. Przed przystąpieniem do nagrywania filmu poczekaj, aż zakończy się zapisywanie danych i pojawi się napis „STBY”.
 • Widoczna ikona (Ostrzeżenie przed przegrzaniem) sygnalizuje wzrost temperatury aparatu. Wyłącz zasilanie i poczekaj, aż aparat ostygnie i będzie ponownie gotowy do rejestrowania obrazów.
 • W przypadku nagrywania filmów w sposób ciągły, temperatura aparatu ma tendencję do wzrostu i aparat może być ciepły w dotyku. Nie jest to usterka. Może się również pojawić komunikat [Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.]. W takich przypadkach wyłącz aparat i zaczekaj, aż ostygnie i będzie ponownie gotowy do rejestrowania obrazów.
 • Informacje na temat ciągłego czasu filmowania można znaleźć w rozdziale „Dostępne czasy nagrywania filmów”.Po zakończeniu rejestrowania filmu można zarejestrować kolejny film naciskając ponownie przycisk MOVIE. W zależności od temperatury produktu lub akumulatora, operacja nagrywania może zostać przerwana z uwagi na ochronę urządzenia.