Mocowanie/odłączanie obiektywu

Przed zamocowaniem lub odłączeniem obiektywu wyłącz aparat.

 1. Ściągnij osłonę korpusu (A) z aparatu oraz tylną osłonę obiektywu (B) z tylnej strony obiektywu.

  Ilustracja przedstawiająca pozycje futerału na korpus i tylnej przykrywki obiektywu

  • Po zakończeniu rejestrowania wskazane jest założenie przedniej przykrywki obiektywu.
 2. Zamocuj obiektyw, po uprzednim wyrównaniu dwóch białych znaczników indeksowych (znaczników mocowania) na obiektywie i na aparacie

  • Aparat należy trzymać mocowaniem obiektywu skierowanym w dół, aby do jego wnętrza nie przedostały się drobiny kurzu i zanieczyszczenia.
 3. Docisnąwszy lekko obiektyw do aparatu, obróć go zgodnie z kierunkiem strzałki, aż do pozycji blokady, co sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem.

  Ilustracja przedstawiająca sposób obracania obiektywu w prawo przy aparacie skierowanym w stronę użytkownika

  • W trakcie mocowania obiektyw należy trzymać prosto.

Odłączanie obiektywu

Trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia obiektywu (A), obrócić obiektyw do oporu w kierunku strzałki.

Po odłączeniu obiektywu załóż na aparat osłonę korpusu, a osłony na obiektyw na przednią i tylną stronę obiektywu, aby do wnętrza aparatu i obiektywu nie przedostały się drobiny kurzu i zanieczyszczenia.

Ilustracja przedstawiająca pozycję przycisku zwolnienia obiektywu i sposób zwalniania obiektywu

Osłona przeciwsłoneczna obiektywu

Wskazane jest stosowanie osłony przeciwodblaskowej obiektywu, aby światło spoza kadru nie miało wpływu na rejestrowany obraz. Osłonę przeciwsłoneczną obiektywu należy zakładać w taki sposób, aby znaczniki na obiektywie i osłonie przeciwsłonecznej obiektywu były wyrównane.

(Na niektórych obiektywach może nie występować znacznik osłony przeciwodblaskowej.)

Uwaga

 • Operację mocowania/odłączania obiektywu należy przeprowadzić szybko w miejscu pozbawionym pyłu i kurzu.
 • Mocując obiektyw, należy uważać, aby nie nacisnąć przycisku zwolnienia obiektywu.
 • W trakcie mocowania obiektywu nie wolno używać nadmiernej siły.
 • Obiektyw z bagnetem A (sprzedawany oddzielnie) wymaga adaptera obiektywu (sprzedawany oddzielnie). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej razem z adapterem obiektywu.
 • W przypadku robienia zdjęć pełnoklatkowych należy używać obiektywu zgodnego z trybem pełnoklatkowym.
 • W przypadku obiektywu wyposażonego w gniazdo statywu, obiektyw należy mocować na statywie wykorzystując właśnie to gniazdo, co pomoże zrównoważyć ciężar obiektywu.
 • W przypadku przenoszenia aparatu z zamocowanym obiektywem należy dobrze trzymać zarówno aparat, jak i obiektyw.
 • Nie należy chwytać za tę część obiektywu, która wysuwa się przy korzystaniu z zoomu lub podczas regulacji ostrości.
 • Osłonę przeciwodblaskową obiektywu należy prawidłowo zamocować. W przeciwnym razie osłona przeciwodblaskowa obiektywu może nie zdawać egzaminu lub częściowo odbijać się na obrazie.
 • Gdy używana jest lampa błyskowa, ściągnij osłonę przeciwodblaskową obiektywu, gdyż zasłania ona światło lampy błyskowej i na obrazie może pojawić się jej cień.