Łącz.podcz.WYŁ.zas.

Ustawianie, czy połączenia Bluetooth ze smartfonu mają być przyjmowane, gdy aparat jest wyłączony, czy też nie. Gdy w pozycji [Łącz.podcz.WYŁ.zas.] ustawiono opcję [WŁ.], można przeglądać obrazy na karcie pamięci aparatu i przesyłać obrazy z aparatu do smartfonu, używając smartfonu.

 1. MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Łącz.podcz.WYŁ.zas.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. :
Akceptowanie połączeń Bluetooth ze smartfonu, gdy aparat jest wyłączony.
Poziom naładowania akumulatora stopniowo zmniejsza się, gdy aparat jest wyłączony. Jeżeli nie chcesz używać funkcji [Łącz.podcz.WYŁ.zas.], wyłącz ją.
WYŁ. :
Połączenia Bluetooth ze smartfonu, nie będą akceptowane, gdy aparat jest wyłączony.


Sposób przeglądania/przesyłania obrazów na smartfonie


Wstępne przygotowanie

 1. W aparacie wybierz MENU → (Sieć) → [Bluetooth][Funkcja Bluetooth][WŁ.].
 2. MENU → (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Łącz.podcz.WYŁ.zas.][WŁ.].
 3. Z poziomu aparatu wybierz MENU → (Sieć) → [Bluetooth][Parowanie], aby wyświetlić ekran parowania.
 4. Na smartfonie uruchom aplikację Imaging Edge Mobile, a następnie na ekranie [Camera Remote Power ON/OFF] wybierz aparat, który ma być sparowany.


Obsługa

 1. Wyłącz aparat.
 2. Wybierz [Camera Remote Power ON/OFF] w aplikacji Imaging Edge Mobile.
 3. Wybierz aparat na ekranie [Remote Power ON/OFF], aby włączyć aparat.
  • Gdy włączy się zasilanie, symbol zasilania zmieni kolor na zielony.
 4. Wybierz przycisk [Import In-camera Images] na ekranie, aby wybrać funkcję.
  • Obrazy zapisane na karcie pamięci aparatu można przeglądać i są gotowe do przesłania.

Uwaga

 • Jeśli smartfon nie będzie używany przez jakiś czas, połączenie Bluetooth przestanie być aktywne. Wybierz ponownie [Camera Remote Power ON/OFF] na smartfonie.
 • Gdy aparat jest włączony, przełączy się do ekranu rejestrowania obrazów, a połączenie ze smartfonem zostanie zakończone.