Korzystanie z migawki elektronicznej

Migawka elektroniczna pozwala rejestrować obrazy na różne sposoby, które byłyby trudne do realizacji w przypadku migawki mechanicznej, takie jak rejestrowanie obrazów bez dźwięków lub drgań, fotografowanie z super krótkimi czasami otwarcia migawki, czy fotografowanie bez przyciemniania ekranu*.

*Podczas rejestrowania bez przyciemniania, ekran nie ciemnieje lub nie występuje gubienie klatek i można stale patrzeć na obiekt za pośrednictwem wizjera lub monitora podczas rejestrowania obrazów.

Rodzaje migawek i parametry aparatu

Zakres czasów otwarcia migawki aparatu, dźwięk migawki, występowanie przyciemnienia ekranu i dostępność rejestrowania z redukcją migotania lub błysku w przypadku każdego ustawienia są następujące:

Typ migawki
Automatyczne Migaw. mechan. Migaw. elektron.
Czas otwarcia migawki Zdjęcia pojedyncze:
BULB – 1/32000
Zdjęcia seryjne:
0,5" – 1/32000*1
Zdjęcia pojedyncze:
BULB – 1/8000

Zdjęcia seryjne:
30 – 1/8000
Zdjęcia pojedyncze:
30 – 1/32000
Zdjęcia seryjne:
0,5 – 1/32000
Dźwięk migawki Zdjęcia pojedyncze: dźwięk migawki mechanicznej
Zdjęcia seryjne: dźwięk migawki elektronicznej*2
Dźwięk migawki mechanicznej Dźwięk migawki elektronicznej
Przyciemnianie ekranu Zdjęcia pojedyncze: występuje
Zdjęcia seryjne: bez przyciemniania ekranu*3 *4
Występuje Bez przyciemniania ekranu*4
Lampa błyskowa Dostępna*1 Dostępna Dostępna
Rejestrowanie z redukcją migotania Dostępne Dostępne Dostępne
Rejestrowanie przy zmiennej migawce Dostępne Dostępne Dostępne

*1W przypadku fotografowania z zamocowaną lampą błyskową rejestrowanie odbywa się z użyciem migawki mechanicznej, a zakres czasów otwarcia migawki przy zdjęciach seryjnych wynosi od 0,5" do 1/8000 sekundy.

*2 W przypadku fotografowania z zamocowaną lampą błyskową rejestrowanie odbywa się z użyciem migawki mechanicznej i słychać dźwięk migawki mechanicznej.

*3W przypadku fotografowania z zamocowaną lampą błyskową rejestrowanie odbywa się z użyciem migawki mechanicznej i występują przyciemnienia ekranu.

*4Gdy w pozycji [Wyśw. startu zdj.] ustawiono opcję [WŁ.], przyciemnienie pojawi się tylko przy rejestrowaniu pierwszego zdjęcia

.

Zaawansowane rejestrowanie obrazu z użyciem migawki elektronicznej: Rejestrowanie obrazu bez dźwięku migawki

Można skorzystać z migawki elektronicznej, aby rejestrować obrazy bez dźwięku migawki.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Migawka/Ciche][Ust. trybu cichego][Tryb cichy][WŁ.].


Zaawansowane rejestrowanie obrazu z użyciem migawki elektronicznej: Zdjęcia seryjne bez przyciemniania ekranu

Można skorzystać z migawki elektronicznej, aby rejestrować zdjęcia seryjne ze śledzeniem ostrości i ekspozycji, bez przyciemniania ekranu.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Migawka/Ciche][Typ migawki][Automatyczne] lub [Migaw. elektron.].
 2. Obróć pokrętło trybu i wybierz P (Program Auto), A (Priorytet przysłony), S (Priorytet migawki) lub M (Ekspozycji ręcznej), po czym ustaw czas otwarcia migawki i wartość przysłony. (Na przykład: czas otwarcia migawki 1/250 sekundy i wartość przysłony F2,8)
  • Urządzenie nie będzie regulować ekspozycję w trybie ekspozycji ręcznej, gdy w pozycji [ISO] jest ustawiona inna opcja niż [ISO AUTO].
 3. Obróć pokrętło trybu pracy i wybierz (Zdjęcia seryjne: Hi+), (Zdjęcia seryjne: Hi), (Zdjęcia seryjne: Mid) lub (Zdjęcia seryjne: Lo).
 4. Obróć pokrętło trybu ogniskowej i wybierz AF-C (Ciągły AF), po czym rozpocznij fotografowanie.

Wskazówka

 • Jeżeli chcesz wyświetlić czas rejestrowania obrazów na ekranie podczas rejestrowania bez przyciemniania ekranu, dobierz ustawienie za pomocą MENU (Ustawienia) → [Opcja wyświetl.][Wyśw. czasu zdj.].
 • Aby wykorzystać parametry aparatu, wskazane jest używanie karty UHS-II lub karty CFexpress.

Uwaga

 • W przypadku rejestrowania obrazów bez dźwięku migawki, należy robić to na własną odpowiedzialność, mając na uwadze prywatność i prawa do portretu utrwalanego obiektu.
 • Nawet po ustawieniu w aparacie trybu bez dźwięku migawki, nie będzie on całkowicie wyciszony.
 • Nawet po ustawieniu w aparacie trybu bez dźwięku migawki, nadal będzie słyszalny dźwięk przysłony i mechanizmu ustawiania ostrości.
 • W przypadku korzystania z obiektywu zgodnego z funkcją Napęd przysłony w trybie AF, podczas rejestrowania zdjęć seryjnych może być słyszalny dźwięk napędu przysłony, jeśli w pozycji [Napęd przy. w tr. AF] ustawiono opcję [Priorytet ostr.].
 • Podczas zdjęć seryjnych z migawką elektroniczną szybkość odświeżania wyświetlanego na ekranie obrazu ulega spowolnieniu przy długich czasach otwarcia migawki. Jeżeli chcesz, aby obrazy na ekranie były wyświetlane w sposób płynny w celu umożliwienia śledzenia obiektu, ustaw krótszy czas otwarcia migawki niż 1/60 sekundy. Można też w pozycji [Dol.lim.l.kl.na sek.] w sekcji [Us.wyś.pod. na żywo] wybrać opcję [WŁ.]. Po ustawieniu w pozycji [Dol.lim.l.kl.na sek.] opcji [WŁ.] w zależności od czasu otwarcia migawki może wystąpić przyciemnianie.
 • Migawka elektroniczna działa inaczej w przypadku zamocowanego do aparatu adaptera obiektywu.