Wyzw.bez obiek. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Określa, czy bez dołączonego obiektywu może zostać zwolniona migawka.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Migawka/Ciche][Wyzw.bez obiek.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Aktywne:
Migawka może być zwolniona bez dołączonego obiektywu. Wybierz opcję [Aktywne], gdy urządzenie jest przymocowane do teleskopu astronomicznego, itp.
Nieaktywne:
Migawka nie może być zwolniona bez dołączonego obiektywu.

Uwaga

  • Prawidłowego pomiaru nie można uzyskać w przypadku obiektywów bez styków, na przykład obiektywu teleskopu astronomicznego. W takich przypadkach ekspozycję należy dobierać ręcznie w oparciu o zarejestrowany obraz.