Pow. pocz. pow.

Ustawianie początkowej skali powiększenia, gdy odtwarzane są obrazy w powiększeniu.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Powiększenie][Pow. pocz. pow.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Standard. pow.:
Wyświetlanie obrazu w standardowym powiększeniu.
Poprzednie pow.:
Wyświetlanie obrazu w poprzednim powiększeniu. Poprzednie powiększenie zostanie zapamiętane nawet po zamknięciu powiększonego ekranu wyświetlania.