Rejestracja twarzy

zdjęcie

Ustawianie danych osoby odpowiadającej twarzy. Po wcześniejszym zarejestrowaniu twarzy, opisywany produkt może ustawiać ostrość na zarejestrowanej twarzy w trybie priorytetowym.

Można zarejestrować maksymalnie osiem twarzy.

  1. MENU (Ostrość) → [AF Twarz/Oczy][Rejestracja twarzy] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Nowa rejestracja:
Fotografowanie i rejestrowanie twarzy.
Zmiana kolejności:
Gdy zarejestrowanych jest wiele twarzy, kolejność zarejestrowanych twarzy może zostać zmieniona.
Kasuj:
Usuwanie zarejestrowanych twarzy jedna po drugiej.
Usuń wszyst:
Kasowanie wszystkich zarejestrowanych twarzy jednocześnie.

Uwaga

  • W przypadku wykonywania polecenia [Nowa rejestracja] twarz należy fotografować od przodu w dobrze oświetlonym miejscu. Twarz zasłonięta kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi itp. może nie zostać prawidłowo zarejestrowana.
  • Nawet, jeśli użyjesz funkcji [Kasuj], dane zarejestrowanych twarzy pozostają w urządzeniu. Aby usunąć dane zarejestrowanych twarzy z urządzenia, wybierz [Usuń wszyst].