Uruchamianie śledzenia za pomocą operacji dotykowych (Śl.ur. przez dot.)

zdjęcie, film

Korzystając z obsługi dotykowej, można wybrać obiekt, który ma być śledzony w trybach fotografowania i filmowania.
Wybierz wcześniej MENU → (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Obsługa dotykowa] [WŁ.].

 1. MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Fun. dot. podczas fot.][Śl.ur. przez dot.].
 2. Dotknij na monitorze obiektu, który ma być śledzony.

  Rozpocznie się śledzenie.

  • Podczas rejestrowania obrazów z poziomu wizjera można używać płytki dotykowej, aby wybrać obiekt, który ma być śledzony.
 3. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  • Naciśnij przycisk migawki do oporu, aby zarejestrować obrazy.

Wskazówka

 • Aby anulować śledzenie, wystarczy dotknąć ikony (Zwolnienie śledzenia) lub nacisnąć środek pokrętła sterowania.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach funkcja [Śl.ur. przez dot.] jest niedostępna:
  • Gdy tryb ostrości ustawiony jest na [Ostrość ręczna].
  • W przypadku korzystania z funkcji Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu lub Zoom cyfrowy