Cią. odtw. dla int.

Odtwarza w trybie ciągłym zdjęcia wykonane w trybie fotografowania z interwałem.

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Wyświetl. zebry][Cią. odtw. dla int.].
  2. Wybierz grupę obrazów, które chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania.

Wskazówka

  • Na ekranie odtwarzania można uruchomić ciągłe odtwarzanie, naciskając dolny przycisk w trakcie wyświetlania dowolnego obrazu w grupie.
  • Można wznowić odtwarzanie lub pauzę, naciskając dolny przycisk podczas odtwarzania.
  • Można zmienić szybkość odtwarzania, obracając pokrętło przednie/tylne lub pokrętło sterowania podczas odtwarzania. Szybkość odtwarzania można również zmienić, wybierając MENU (Odtwarzanie) → [Wyświetl. zebry][Pręd.odtw. dla int.].
  • Istnieje również możliwość ciągłego odtwarzania zdjęć seryjnych.