Ustawienia menu Fn

zdjęcie, film

Menu Funkcja to menu 12 funkcji, które jest wyświetlane na dole ekranu po naciśnięciu przycisku Fn (Funkcja) w trybie rejestrowania obrazu.

W menu Funkcja można zarejestrować 12 funkcji dotyczących odpowiednio fotografowania i filmowania.


Poniżej przedstawiono procedurę zmiany funkcji [Tryb pracy] w menu funkcji fotografowania na funkcję [Wyśw. linii siatki].

  • Aby zmienić menu funkcji filmu, w punkcie 2 wybierz opcję menu funkcji filmu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi] → wybierz [Ustawienia menu Fn].
  2. Wybierz (Tryb pracy) spośród 12 opcji menu funkcji fotografowania, korzystając z górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania, a następnie naciśnij środkową część.
  3. Przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania przejdź do ekranu przedstawiającego [Wyśw. linii siatki]. Następnie wybierz [Wyśw. linii siatki] i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
    • W menu funkcji dotychczasowe miejsce funkcji (Tryb pracy) zostanie wyświetlona funkcja ( Wyśw. linii siatki).