Mapowanie pikseli

Przetwornik obrazu można optymalizować ręcznie (mapowanie pikseli). Jeżeli w pozycji [Auto. map. pikseli] ustawiono opcję [WYŁ.], operację [Mapowanie pikseli] należy wykonywać regularnie, postępując zgodnie z poniższą procedurą. Zalecane jest wykonywanie tej operacji co trzy dni.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ustawień] → wybierz [Mapowanie pikseli].
  2. Wybierz [OK] na ekranie potwierdzenia.

    Zostanie przeprowadzona procedura mapowania pikseli.

    • Podczas mapowania pikseli nie można używać aparatu.
    • Po zakończeniu mapowania pikseli aparat zostanie uruchomiony ponownie.

Wskazówka

  • Jeżeli na zarejestrowanym obrazie na monitorze aparatu widoczne są jasne kropki, należy natychmiast wykonać procedurę [Mapowanie pikseli].

Uwaga

  • Mapowania pikseli nie można wykonać przy niskim poziomie naładowania akumulatora.