Sygnały audio

Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej opisywanego produktu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja dźwięku][Sygnały audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.: Wszystkie:
Dźwięki będą słyszalne, na przykład po uzyskaniu ostrości po uprzednim naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WŁ.:In.niż m.el.:
Ustawianie ostrości naciśnięciem przycisku migawki do połowy itp. sygnalizowane jest dźwiękiem. W przypadku migawki elektronicznej nie ma żadnej sygnalizacji dźwiękowej.
WŁ.:Tyl.mig.ele.:
Sygnalizacja dźwiękowa tylko w przypadku migawki elektronicznej. W przypadku ustawiania ostrości naciśnięciem przycisku migawki do połowy itp. nie ma sygnalizacji dźwiękowej.
WYŁ.:
Nie słychać dźwięków.

Wskazówka

  • Gdy w pozycji [Tryb cichy] jest ustawiona opcja [WŁ.], w pozycji [Sygnały audio] na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.].

Uwaga

  • Po ustawieniu w pozycji [Tryb ostrości] opcji [Ciągły AF], aparat nie będzie sygnalizował dźwiękiem ustawienia ostrości na obiekcie.